[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: морозиво2 HD.jpg (115.39 KB, 1024x1024) ImgOps

 No.1137

ця хрінь це переродження гіперхуяча чим щось нове?

 No.1138

>>1137
>чим
*чи
інтерфейс схожий на рідний ніч

 No.1139

>>1137
Хтось таки повернувся.

 No.1140

>>1137
Це не переродження.
Це просто нова бірда, яка, можливо, живішою за Учан, менш ексцентричною за Файнач, і не анімешною як Нічан

 No.1141

>>1140
ну, як скажете. аби не така ж ракова як кропива та гіпер разом взяті, а там подивимось

 No.1293

File: images-2.jpeg (34.68 KB, 600x450) ImgOps

>>1137
Ні-а. Мі так з Бебе пойгішали і вігішили згобіть кошегну, ногмальну богду. Я таки дужє попгосив, шобі на назві була цифга 9. 9 це на чесьт Тиша бе-ав. Чьому саме на чесьт Тиша бе-ав. Та патомущо пізда.

 No.1296

>>1137
о, таня-фаг з /ukraine/ на форчі. привіт.

 No.1299

>>1296
>/ukraine/ на форчі
Це що? Тред в /int/?

 No.1302

>>1299
так.

 No.1303

>>1302
Не знайшов у каталозі. Кинь посилання плес.

 No.1310

>>1293
>Тиша бе-ав
Якщо є Тиша бе-ав, то чи існує Шум бе-ав?

 No.1311

>>1303
нитка весь час перекочується.

 No.1313

>>1311
Ну може раз на рік "перекочується", перестворившись. Бо як не зайду, ніхуя нема.

Усраїна кеннот інто інтернет.

 No.1315

>>1313
Усраїна у тебе в дупі, лярво.

А у нас, українців, Україна!

 No.1318

File: 1939_10_22_plakat_.jpg (177.65 KB, 538x729) ImgOps

>>1315
СЛАВНА СЛАВНЮСІНЬКА СЛАВА РІДНІЙ НЕНЕНОЧЦІ СОЛОВʼЇНСЬКІЙ УКРАНОНОНОЧКІ КРАЇНІ РАД ГЕЕЕЕЙ БУДЬМОО ГЕЕЕЕЙЙ

 No.1325

>>1315
А з нашого боку - Тягнибок!

 No.1326

File: image.jpg (44 KB, 1200x675) ImgOps

>>1325
ГГГГГЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ

 No.1457

File: huh3 HD.jpeg (96.45 KB, 1024x1024) ImgOps

>>1293
прикол, а я думав що то про Тохо і Сирник
>>1296
ку-ку
>>1303
шукай в каталозі інту /ukr мав би знайти

 No.1458

>>1457
>шукай в каталозі інту /ukr мав би знайти
В каталозі й шукав, на той момент не було.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]