[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 0200.png (21.25 KB, 200x141) ImgOps

 No.1641

Анони, як ви там? На війну не загребли?

 No.1646

>>1641
Я ніде не працюю, живу не за пропискою. ??? Profit!

 No.1648

>>1646
Хм, також косив з 10-го по 22-ий. Працював, але жив без прописки абсолютно, тому й повістки не бачив, доки сам за нею у воєнком найближчий не пішов. Задавали питання "Де ти був в 14-му?", але відповіді були похую, бо таких, як я, було три чверті зі всього батальйону, ліл. Позакривав кредити, вирішив де-які інші особисті питання і тепер залишилося всього на всього вибратися із цього лайна. В принципі, життя вдалося.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]