[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: hyp-9502.png (88.03 KB, 901x504) ImgOps

 No.1861

Ще один доказ неіснування б-га

 No.1862

VIVA LA UCAHN! VIVA LA KUNI-ZIN!
Слава всемогущому Куні-Цину! Слава Новому Учану, провіснику історії та духу старого Учану з гіперпанщиною гіпер панів!
(Насправді ні, Куні-Цин підор, підніми Учан після ЦП, 3 місяци пройшло).

 No.1863

>>1861
Спачатку я насру тобі в рота, а потім поцілую тебн. По-французьки.

 No.1864

>>1861
Кіса куку, ти папав. Стріжі пєлотку чурко.

 No.1865

>>1863
Заспокойся, куніцин-культисте

 No.1866

>>1865
Я спокійний. Характер нордичний, ідейний онаніст.

 No.1867

File: 1664471762903162.png (323.49 KB, 1200x700) ImgOps

>>1861
>доказ неіснування б-га
Якого саме?

 No.1869

>>1867
Очевидно що того, про якого йдеться в ісламі/християнстві/буддизмі. Хоча можливо і ні, я не знаю про що думав той довбень який робив цю пікчу.

 No.1872

>>1869
У буддизмі нема Бога.

 No.1873

>>1872
так, там є лише демони і демонопоклонництво

 No.1874

>>1873
на кшталт уяви як демон тебе з'їдає, згодуй себе йому

 No.1875

>>1873
Молодці, хвалю.

 No.1878

напівбоги — асури у будизмі теж визнаються

 No.1879

File: mazda-3.jpg (699.94 KB, 1813x1200) ImgOps

>>1878
Асура Мазда — це мій автомобіль. Він у буддизмі визнається?

 No.1880

>>1879
важливіше те що якщо ти асур то краще задумайся що варто шанувати людські свята та не чинити перелюбу в машині

 No.1886

>>1861
Твоє лайно >uchan.to не працює без жава скрипта, можеш засунути собі той сайт у свій величезний анус, жироблядок

 No.1887

>>1886
А цей хіба працює?

 No.1901

>>1887
Так, тільки швидкі відповіді та інші UI-фішки на жейквері недоступні будуть.

>>1886
>Твоє лайно >uchan.to не працює
На цьому можна й закінчити.

 No.1911

>>1901
учано пороблено[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]