[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: C688344C-7024-414A-BA5B-4….jpeg (20.52 KB, 320x137) ImgOps

 No.1896

Це найкраща борда!!!

 No.1897

🌝🌝🌝❤️❤️❤️❤️🫦🫦

 No.1898

>>1896
Пруф?

 No.1899

>>1896
Чим?

 No.1900

File: kuchma.jpg (74.66 KB, 1280x847) ImgOps

Так

 No.1902

>>1900
Гарні очі.

 No.1903

>>1900
Ґет кучмізмом.

 No.1914

>>1896
Я б сказав найпростіша. І саме тому повинні у нас розселятися усі хто нам потрібен. Зроблено по канону і цифра є і буква. Оригінально в цій борді абсолютно усе і користувачі і розділи. Саме тому хто забажає має сюди переноситися але без поросячого вереску.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]