[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: гіфка (2).gif (51.26 KB, 112x112) ImgOps

 No.1915

Це найгірша борда!!!

 No.1916

>>1915
Подвоюю анонімуса!

 No.1917

>>1915
Чим?

 No.1918

>>1917
Чим кропивач.

 No.1919

>>1918
Кропивач-пропивач! А тут затишно і приємно. Душевно, по домашньому. Не хочу звідси йти!

 No.1920

>>1915
Сідай на кактус ОП! Тут дуже гарно живеться без хейторів місцевих.

 No.1921

File: 9ch.png (159.22 KB, 513x484) ImgOps


 No.1924

File: images.jpg (6.46 KB, 225x225) ImgOps

>>1921
Не пройшло і року як нас вже попускають пропивачівці по повній! Треба щось з цим робити. Ніхуя собі! Ми перетворимо пропивач на попіл і не будемо з вами церемонитися як нічанці. Розмажемо вас без попередження і все. Поки ви там розвернетеся, ми вже присвоїмо собі всю УБК. Не провокуйте нас, бо потім гірше буде. Кропидначівець дивись щоб по дорозі алкоголь не впав, бо потім підбирати за собою будеш не тільки алкашку свою а ще й своє лайно.

 No.1929

>>1924
Ану, сонцесяйний-йобаний, показуй скріни завайпаого Кропивача.

 No.1933

>>1924
Бо, яке нічанко кончене!

 No.1938

File: 220420141824313659.jpg (384.25 KB, 1200x1731) ImgOps

>>1933
Тут нема ніяких нічанівців. Самі з ними возюкайтеся як свині!

 No.1939

>>1929
Краще вже скріни завайпаних руснявих іміджбордів. Свої своїх не пиздять під час війни у реалі. А саме тому треба буде зробити вайпову бавовну на усіх кацапських іміджбордах.

 No.2000

File: Nichan not memory allocate….png (138.38 KB, 1490x1024) ImgOps

>>1915
>Це найгірша борда!!!
Ти на гірших бордах навіть не бував![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]