[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Nothing.png (19.62 KB, 1490x1024) ImgOps

 No.1985

Усі ми закінчуємо однаково, а для Всесвіту ми лише іграшки з космічного пилу. Трохи задумувався що якщо людство загине то де ще є життя? Можливо є те далеке життя які розвинулися краще нас? А що думаєте ви про життя і смерть як нерозривне коло?

 No.1986

File: Abida_Parveen_concert_1.jpg (1.8 MB, 1994x1306) ImgOps

>>1985
>Трохи задумувався що якщо людство загине то де ще є життя?
Звірі, комахи, мікроби, віруси тощо.

У тебе на пікчі чорнота, а не ніщо. Ніщо — це Ніщо, пікчею не покажеш. І онтологічна проблема в тім, що Ніщо — це абсолютно Все.

Що думаю я? Реінкарнація. Космічний Розум весь час втілюється у недосконалому розумі, аби пізнати самого себе.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]