[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Blu-ray_Fellini_Satyricon_….jpg (88.28 KB, 1000x544) ImgOps

 No.2065

Платинова доба Західної цивілізації почалася після Другої Світової і закінчилася близько 2010-их.

Далі — процес розкладу як у пізній Римській імперії. Сексуальні збочення й зайвина, еґоцентризм, низька народжуваність, відсутність оригінальних ідей відтак нуль помітних творів мистецтва чи науки, зупинка прогресу, отже, занепад.

Де в цій епосі буде Україна? Ми не зовсім Західна цивілізація, але й не геть азійська параша.

Дискас.

 No.2080

>>2065
Усраїна буде в жопі. До 2030 року тут житиме 5 мільйонів людей.

 No.2081

>>2080
>До 2030 року тут житиме 5 мільйонів людей.
Це ж прекрасно.

 No.2082

Будемо великими землевласниками, це ж чудово!

 No.2083

>>2065
На Забритання Україна буде західною цивілізацією, а на Японбасі азійською парашою. Хулі не ясно? В Африкримі будемо ганяти сепаратистів, а на острові Кенгурячому буде стояти пам'ятник "руськаму караблю".
Загалом, дуже дохуя зараз "загниває" у цьому Світі, але стає ж таки цікаве питання: який перегній вибирати? Той, на якому виросло всього і дохуя корисного, чи той, на якому можна посадити хіба що печінку? Гадаю, що з цивільного, нормального, західного чорнозему можна зібрати кращий врожай, ніж із православнай глінушкі і пєсочька. Діло в основі.

 No.2111

Та ніхуя того занепаду на Заході немає! Там все нове і нове за чим ми не встигаємо та не розуміємо. Так що все заїбок. Поки пострадянські параші жебракують усі інші роблять і переробляють усе дуже багато разів. До пострадянських параш ніхто навіть з африканців і індусів не приїде, бо за 150 баксів ніхто робити у пострадянських парашах не буде.

 No.2112

Нічого. От Срасія і Пукін вас звільнять скоро через 5–10 років з такими темпами і будете жити при Раші завжди з жебраками і бомжами срасіянськими, ті хто виживуть. Будете жити без Заходу і вживати самогон та щі.

 No.2139

File: 1665084636669729.gif (3.67 MB, 700x298) ImgOps

>>2112
>Срасія і Пукін вас звільнять скоро через 5–10 років з такими темпами
Якими темпами? За тими темпами, що маємо наразі, за 5-10 років ЗСУ візьмуть Владівосток.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]