[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: FBPaYTrWEAgn0Pl.jpg (109.59 KB, 1200x900) ImgOps

 No.2085

Панове аноніми, порадьте, як знайти тян для того, щоб няшитися. Вже 2 тижні сиджу на дайвінчику, результат нульовий, більшість морозиться погуляти навіть(хоча зараз справді погода не дуже)

 No.2090

>>2085
Погуляти всі морозяться, бо гуляють лише лохи без грошей і без власного житла. ЦА блядів з дайвінчика це кабанчик на БМВ, який сам по тебе заїде і сам запропонує наркоти і сам відвезе в апартаменти де її виїбе. "Гуляти" "розмовляти" нахуй не потрібно.

 No.2091

>>2085
>>2090
Якщо ти бідний, то маєш шукати тян серед малоліток. Ті ще не тямлять, що голота це безперспективно і хотітимуть тебе, якщо ти правильно виїбнешся (нитакийяквсі художник абощо).

Доросліші дівчата, яких ти називаєш «блядями», звісно ж не цікавлені в чоловіках без перспектив, нема сенсу навіть починати стосунки.

 No.2093

>>2091
Щоб закадрити малолітку 14-15 років старші уже меркантильні суки треба мати привабливу зовнішність. А це уже відсіює більшість.

 No.2103

>>2093
це вже перебор, вік згоди з 16

 No.2104

>>2103
Я з тобою не згоден.
Якраз найкращі по смаку - 14-15 рочків наївні німфеточки. Розумієш, їх би так би 16 річний Васька поїбав на дискотеці, а так це зробиш ти.
Think about it.

 No.2148

File: Пирятин.jpg (8.52 KB, 300x168) ImgOps

>>2085
Тільки за кордоном шукай наших дівчат які дійсно з тобою захочуть бути. Тягнись до чогость хорошого. У нас дівок не шукай, наші ще менталітет і норми поведінки не змінили, з'їдять нервово вони тебе тут. А окрім "обов'язків" вони ще й дітей захочуть. Як у нас кажуть: "Син дебіл, дочка тупа я дожив до 40-ка".[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]