[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: centerlogo.gif (4.94 KB, 233x77) ImgOps

 No.2180

Які альтернативи Чтиву? Воно весь час падає, а як не падає, то заледве вантажиться.

 No.2183

File: b6023c932dcf14aef17a1423ca….jpg (232.28 KB, 1000x930) ImgOps

Толока, z-library, вікіджерела, вікіпідручники…

 No.2184

>>2183
Хмм, значить альтернатив нема. Так і думав.

Треба хоч дзеркало якесь зробити, щоб зберегти частину кантенту, якщо Чтиво таки наїбнеться.

 No.2220

File: 1670135277299902.jpg (1.33 MB, 3024x4032) ImgOps

>>2183
>пік

Бля, шо це за сайт, хтось вже скаже? Хайвмайндові заїбали маячити цими картинками.

QR-кодом користуватись не буду.

 No.2240

>>2180
Флібуста - кніжная братва

 No.2241

>>2240
Там є книги Лео Кучми?

 No.2246


 No.2247

File: ClipboardImage.png (251.59 KB, 702x425) ImgOps

>>2246
Хулі ви весь час скидаєте це лайно, яке ніфіга не робе.

 No.2248

>>2247
з телефону все робить, для компуктерів це і не призначалось

 No.2249

File: ea178500-8685-4313-9105-9….jpeg (47.2 KB, 540x360) ImgOps

>>2248
Зумери-китайози — найкращі зумери в світі!

 No.2636

>>2180
УкрЛіб. Інколи бачу україномовні книжки на RoyalLib.

 No.2638

>>2636
>УкрЛіб
В укрліб калічна дистриб'юція.

 No.2687

File: 16585564948280.jpg (101.77 KB, 651x917) ImgOps

>>2180
на флібусті є все, навіть усраїнські книжки[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]