[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: heworth_road1963_900.jpg (81.88 KB, 900x600) ImgOps

 No.2188

Чи є більш дурні люди, аніж ті які донатять на ЗСУ?

 No.2189

>>2188
Так, це ті, які донатять на ЗСРФ.

 No.2204

File: image-asset.jpeg (74.29 KB, 500x679) ImgOps

Ще більш дурні думають про чужі гаманці аби самоствердитися, а не заробити.

 No.2208

File: свиня.jpg (66.42 KB, 722x724) ImgOps

Оця літаюча свиня (позивний Пташка) нібито тяжко страждала в підвалі заоду Азовсталь і російському польоні. Отримала орден за гарний апетит. Нахуя їм донатити? Уже розкормились як хряки, солдат має бути голодним і злим щоб їсти своїх ворогів.

 No.2209

File: OynejdaKffA.jpg (79.24 KB, 480x456) ImgOps

>> 2208
Генерал в треді, всі в бліндаж!

 No.2226

File: board-schulte.png (26.7 KB, 365x375) ImgOps

>>2188
Є, вони пишуть так як ти![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]