[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Fluttershy.jpg (74.7 KB, 907x880) ImgOps

 No.2205

Досить займатися хуитой.
Потрібно провести реформи з метою оживити борду:
1) поправити движок, і привести його в божеський вигляд.
2) розгорнути піар-кампанію на інших бордах.
3) актуалізувати звід правил.

 No.2206

File: 1669652220224468.png (695.2 KB, 576x768) ImgOps

>>2205
Для чого це все тобі?

 No.2214

>>2206
Щоб кидати сюди ЦП, через яке потім ляже борда, а засновника засадять.
>???
>ПРОФІТ!!1

 No.2215

>>2205
> поправити движок, і привести його в божеський вигляд.
Я не вмію програмувати
> розгорнути піар-кампанію на інших бордах.
Де, на кропиві? Йобнувся, ОПе? Якщо і робити піар, то тільки в решті інтернету. Багато українців(за моїми відчуттями, я екстрасенс) сидить в телеграмі.
> актуалізувати звід правил
Еммм, да,,

 No.2219

File: 1670179281887495.jpg (174.78 KB, 1920x1080) ImgOps

>>2205
>поправити движок, і привести його в божеський вигляд.
Ти хоч би сказав, що саме поправити. Рушій працює без проблем.

Якщо бракує перділок на фронті, вмикай лялькоскрипт. Профіт!

>розгорнути піар-кампанію на інших бордах

Щоб сюди позбігалися божевільні, які цілими днями кукурікають про симулякри на кшталт УБК? Мені особисто подобається загін з 1,5 шизами з реплейсу.

А піаритися на інших ресурсах типу тг-параші майже нічого не дає, бо зумери не хочуть сидіти на сайтах з духом 2000-их. Здається, взагалі на сайтах не хочуть сидіти, лише в аппках.

>актуалізувати звід правил

Не кидай ЦП. Достатньо одного цього правила, щоби борда функціонувала.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]