[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Взятие_Ташкента.jpg (712.91 KB, 1300x718) ImgOps

 No.2335

І все-таки, чи залишилися придатні для життя борди?

 No.2336

>>2335
Так, 4chan.org

 No.2337

>>2336
там капча складна, постити неможливо

 No.2354

>>2337
Buy passu

 No.2406

>>2335
Ні, не залишились!

 No.2407

>>2337
Це ти тупий
Ось складна каптча:

 No.2408

>>2407
Ні, ти, в таких капчах як на твоїй картинці відповідь завжди 0 або 1.

 No.2409

File: 1f4d46f2017e5150b24d416a5b….jpg (198.4 KB, 900x1273) ImgOps

>>2408
На цю каптчу не можна вiдповiсти нi нульом нi одиницею

 No.2482

>>2337
Ні біса вона не складна.
Це ти ледащо кожного дня у форчані по 10-20 дописів роблю, не складна вона для мене зовсім[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]