[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: p181669_p_v8_ak.jpg (479.25 KB, 960x1440) ImgOps

 No.2417

Сьогодні я морально "відпизив" SJW школярку. Тобто я її люблю в межах чинного законодавства, але її тг канал схожий на пекло на землі, бо вона постійно хоче накласти на себе руки та не лікується. При цьому підписує петиції різні на захист жінок. Її чмирять батьки, вона ті дописи видаляє і говорить, що то її неправильно зрозуміли. Я сказав що вона має вибір – по совісті вчинити чи по закону. Якщо по совісті, то вона має почати лікуватися, а якщо по закону, то я маю здатися ментам через "ненадання допомоги" і що всіх , а також пригрозив їй Стамбульською Конвенцією, в якій говориться, що для кримінальної справи не потрібно навіть заяви потерпілого. Одразу почалося – кококо, не ліз в моє життя, кококо! Я люблю свою мать, кококо, ти мені погрожуєш. Пуканус спалаханус! Але я її щиро люблю, мені погано що я їй завдав болю. Сподіваюсь, що їй це піде на користь.

 No.2418

s/і що всіх/що всіх її домашніх будуть водити на допити в якості свідка, а потім перекваліфікують в інший статус

 No.2419

Нічого не зрозумів.
Ти так і трахнув її, чи ні?

 No.2425

>>2417
Соус школярки в студію!

А до ти це все написав, я не зрозумів. То вона зробила вибір чи як?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]