[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 63f.png (214.21 KB, 680x538) ImgOps

 No.2435

Знайома історія?

Поки не шарішь, думаєш що це круто, цікаво. Захоплюєшся компами і вчишся кілька років поспіль, потім нарешті поступаєш на роботу ІІІІ…
І НАРЕШТІ РОЗУМІЄШ ЩО ЧЕРЕЗ РОБОТУ ТИ ТЕПЕР НЕНАВИДИШ ЙОБАНІ КОМП'ЮТЕРИ, ЯПИ І ВСЕ ЩО З ЦИМ ПОВ'ЯЗАНО

Чи було у кого так?

 No.2436

>>2435
Добре що я не програміст. А ти їби собі мозг і перетворюйся в божевільного за кольорові бумажки))

 No.2452

File: 221214230057077164.jpg (1.02 MB, 2476x1200) ImgOps

>>2435
Ну то йди і тягай 100-кілограмові залізяки за 6000-7000 гривень на вмираючому підприємстві. З графіком 6 на 1 по 10 годин на день з 8 до 18 години + добиратися з дому годину на гнилій маршрутці в якій холодно і назад ввечері так само одну годину, якщо не усі півтори години.

 No.2454

>>2435
Я не захоплювався компами і не вчився на програміста, мені тепер норм працювати програмістом. Навпаки викликає більший інтерес.

Ти щось робиш неправильно, анончику.

 No.2455

>>2452
Той анон напевно сидить на пенсії своєї старої матінки. NEET

 No.2460

File: 1672053729717695.png (549.78 KB, 1246x983) ImgOps

>>2435
>Захоплюєшся компами
>ЧЕРЕЗ РОБОТУ ТИ ТЕПЕР НЕНАВИДИШ ЙОБАНІ КОМП'ЮТЕРИ

Такого бути не може. Ти напевно любив грати у відеоігри і ото справді лише думав, що любиш "компи".

Це часта підліткова ілюзія. Любиш рок – стану музикантом! Любиш романи – стану письменником! Любиш відеоігри – стану програмістом!

Воно так не працює, юний друже сам на схожому обпікся. Втім хороша новина, що ти ще маєш купу часу дізнатися, що тобі подобається робити, а не споживати. Не гай дорогоцінні роки молодості, успіхів у пошуках.

 No.2461

Хороше есе: http://paulgraham.com/love.html

 No.2498

>>2452
така робота для тих, хто геть нічого не вміє, і що важливо не має жодного бажання чомусь навчатись.
Інженегрія, не настільки вигідна як іт(і їбане "навколоіт") але набагато, набагато цікавіша.

 No.2505

>>2498
> Інженегрія, не настільки вигідна як іт(і їбане "навколоіт") але набагато, набагато цікавіша.

Для тебе може й цікавіша, а для когось ні. Якщо я люблю, наприклад, ґеймдев, то мені насрати на інженегрію.



[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]