[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ljcho.jpg (143.96 KB, 1070x826) ImgOps

 No.2477

https://www.epravda.com.ua/publications/2023/01/18/696066/
Шо це за хуй? Хохляцька версія Тінькова? Хтось користується тим монобанком? Це ж те саме що і Тінькоф-банк, "онлайн" банк без відділень? Чому хохли такі мухи повторюхи?

 No.2478

>>2477
> Шо це за хуй?

Я їбу. УніверсалБанк належить риганалу Тігіпку.

 No.2479

>>2477
>Хтось користується тим монобанком?

Звісно, найзручніший онлайн-банкінг в Україні. Треба нарешті на нього ФОП-рахунок перевести.

 No.2497

моно топчик, мігрував з кредо і не жалкую[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]