[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Ernst_I._von_Baden-Durlach.jpg (57.53 KB, 430x600) ImgOps

 No.2699

Козак не думає як тяжко гречкосіям, а придумує як їх обстригти. Колись можна було закувати холопа в кайдани та продати арабам у Каффі, а тепер інші шляхи існують.

Братчик (брамін) не думає як тяжко гречкосіям, взагалі не думає про тимчасові політичні утворення, брамін обдумує й одухотворяє Царство Боже, яке вище за всі мирські чвари, схотінки, незгоди, перипетії.

Про те як тяжко гречкосіям думають лише гречкосії, на кухні, а людською, зрозумілою освіченим людям мовою це можуть висловити хіба ресентиментні «робітничі інтелігенти», чиєї генетичної удачі вистачило вивчити науку, але соціальної удачі не стало знайти гідне місце під сонцем.

 No.2706

>>2699
Знову езотерична шиза.
>Козак не думає як тяжко гречкосіям, а придумує як їх обстригти.
То дурень тоді.
>Братчик (брамін) не думає як тяжко гречкосіям, взагалі не думає про тимчасові політичні утворення, брамін обдумує й одухотворяє Царство Боже, яке вище за всі мирські чвари, схотінки, незгоди, перипетії.
Духовнасть…
>Про те як тяжко гречкосіям думають лише гречкосії, на кухні, а людською, зрозумілою освіченим людям мовою це можуть висловити хіба ресентиментні «робітничі інтелігенти», чиєї генетичної удачі вистачило вивчити науку, але соціальної удачі не стало знайти гідне місце під сонцем.
Історія людства не погоджується, особливо той прикольний епізод не колись німці раптово комунізм в расейскій емперії.

 No.2709

>>2706
>той прикольний епізод не колись німці раптово комунізм в расейскій емперії
Як це перекласти українською?

 No.2739

>>2706
>Знову езотерична шиза.

Це можна сказати лаконічніше: шизотерика.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]