[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (105.32 KB, 194x259) ImgOps

 No.2842

Загубився бімж-антисистемник, востаннє бачили на копродначі тиждень тому. Хто найде прохання дати пизди

 No.2843

>>2842
Ні, ні, ні! Наші анонімуси непричетні до копроднача! Забирайте своє лайно собі!

 No.2844

File: kryshov.jpg (55.1 KB, 1280x720) ImgOps

копроднач лайно. там всі бомжі і раби системи і антисистемники.

 No.2845

>>2842
Кочові жиропідорачери! Ви самі приходите на наші іміджборди і влаштовуєте свої порядки. Ви вже тут усе загарбали!

 No.2846

Бімж-антисистемник, - це ж ваш Жиротандр Малютін підор! Або ваш Омред, який сам пише пости і розкручує Кропивач для всіх новоприбулих туди. Ваші люди і сюди не забувають прибігати.

 No.2855

Яч для ячних, міграти забирайтеся назад на свій копроднач. Вони хочуть нас замінити на малоросів-копробидланів, витіснивши чисту безосібну кров. Та вони ж там всі колишні смоктачери, людоньки, що ж це коїця прокиньтесь

 No.2861

File: 230215120830126190.jpeg (4.47 MB, 4032x3024) ImgOps

>>2855
Як казав один анонім у минулому що кропидначівці намагаються монополізувати увесь ринок так званого УБК. Під шумок вони це тепер роблять поки люди сплять. А коли прокинуться то пропивач буде повсюди.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]