[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 30.jpeg (30.5 KB, 200x200) ImgOps

 No.2933

Ех, як же хочеться худеньку, бліду, невисоку, неціловану, з тонкими руками, невеликими ступнями, синцями під очима, розпатланим або неукладене волоссям, ненафарбовану, забиту хіку, лохушку без друзів і подруг, закриту соціофобку, яка водночас мріє про когось близького, щоб зайшов до неї у маленький світ, але нічого не ламав, якщо є така можливість, щоб разом із нею ізолюватися від неприємного соціуму.

 No.2936

Іміджборда з вірою в довбойобизм Бебіка блять.

 No.2938

File: 1677929455107504.jpg (116.15 KB, 1920x1080) ImgOps

>>2933
>забиту хіку, лохушку без друзів і подруг, закриту соціофобку
Тяжко уявити, що такі жінки існують. Зустрічав таких, що здаються нитакимиякусі хіками, але це лише образ.

Знаєш чому? На відміну від хіки-хлопця, який нікому не потрібен крім хіба мамці, до худенької блідої нецілованої будуть підкатувати кавалери різного рівня епічності, а це доволі сприяє соціалізації, самооцінці й розумінню свого жіночого призначення.

 No.2944

>>2933
Тут ніхуя не було, немає і не буде ніхуя в цьому циганському таборі. Краще навіть і не мрій про це і далі дрочи на прон. Бо скоро тут буде безлюдний степ без нічого. "Великої Відбудови" не буде — ваші гроші підуть на податки, щоб все життя виплачувати транши кредитів. Або взагалі будете у тюрмі сидіти під кацапською окупацією де вас будуть катувати і мордувати за хікканство в концтаборах.

 No.2954

>>2944
Їбать ти приречений…

 No.2966

File: bab261cbee68ae613c57b4ba36….jpg (41.16 KB, 541x600) ImgOps

>>2933
ОП, ти гей? А то без мітки 'пікрандом' ти пишеш про тендітну дівчину, а на пікчі зовсім не вона.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]