[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: qH5lZCa.png (200.61 KB, 1728x802) ImgOps

 No.30

Користувач ДОУ розробив сайт на якому ви можете перевірити наявність та автентичність своїх даних по семплу:

https://haveiindb.xyz/check.html

Для того щоб переконатися що ваші дані були скомпрометовані, потрібно:
1. Залогінитися на веб-портал Дія my.diia.gov.ua
2. У консолі браузеру (F12) набрати код JSON.parse(atob(localStorage.getItem('token').split('.')[1])).userId Цей код подивиться у ваш локал сторедж та надрукує ваш user Id який видав веб-портал Дії.
3. Скопіювати та вставити цей код на сайт
4. Якщо по вам буде знайдена інформація—вона відобразиться, частково затерта.

Таким чином кожен бажаючий може власноруч переконатися чи є він в базі чи немає а також переслати це знайомим.

Повна стаття: https://dou.ua/forums/topic/36213/
__________

Як вам діджиталізація від маркетолохів Федорова?

 No.278

ой, а покажи детальний розбір усіх кроків, бажано на відео. віключно з натисканням на лінк, а то я боюсь що зроблю щось не так((((9(((

 No.279

>>278
*включно

 No.285

>>278
в бєлки хуй видів?

 No.286

File: il_1140xN.2246425294_p4jv.png (423.36 KB, 1140x1140) ImgOps

>>285
here you go.

 No.287

>>286
Це в тебе таке світле гівно? Може ти ще й м'яса не їси?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]