[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Культ.jpg (46.11 KB, 527x659) ImgOps

 No.306

Привіт, що це за дошка? Хто її творець?

 No.307

File: FPcjE18XsA4FSGy.jpg (273.58 KB, 1051x951) ImgOps

>>306
Це дошка для ЛҐБТ-френдлі програмістів, створена благодійним фондом Сороса і Ахмєтова.

 No.308

>>307

Підключайся до чату ~~ЛГБТ~~ підарасів https://t.me/+RwURajt1d6zN0OLd

 No.309

Розмітка не працює ліл

 No.310

Хм
~тест~

 No.311

DELтестDEL

 No.312

File: 1654057485714.png (154.31 KB, 407x534) ImgOps

>>308
Фу, дурограм.

 No.313

>>311
Лол, ну ти не заспокоєшся, тримай документ: https://9ch.site/about.html

Нема закреслення.

 No.314

Готово.

 No.315

>>308
Краще сидіти не в парашах ФСБ, а в захищених месенджерах. Наприклад: https://matrix.to/#/#ukraine.chat:matrix.org

 No.316

Привіт анонімуси, це і є місце де буде розвиватися українська мїм культура?

 No.317

File: 2516934-3218696975.jpg (77.94 KB, 1024x682) ImgOps

>>316
Тут будують анархо-сатанінську комуну з нео-мімами.

 No.318

Test

 No.319

>>318
ntcn

 No.320

>>306
Творець цієї борди - Артем Бебик

 No.324

>>320
no shit Sherlock.

 No.347

File: 1.jpg (5.73 KB, 300x201) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]