[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1556734328.jpg (102.4 KB, 592x604) ImgOps

 No.329

СМЕРТЬ ХОХЛАМ!!!

РОССИЯ ВЫЕБЕТ ХОХЛАНД В ЖОПУ!!!

ЗЕЛЕНСКИЙ - НАРКОМАН!!!

ХОХЛЫ НЕ НУЖНЫ, ХОХЛОБЛЯДЬ НЕ ЧЕЛОВЕК

 No.330

>329
Лол, напиши ще щось, свинособачко.
Кумедно спостерігати, як ти хрюкаєш, намагаючись з людьми розмовляти.

 No.331

File: FP5RkqjWQAA6sR0.jpg (43.47 KB, 720x881) ImgOps

>>329
Тобі так завжди на щось українське підгорає? З точки зору психології це виказує твою психічну вразливість, навіть страх, що в своїй стійкій формі приймає форму фобії. От і виходить українофобія.

 No.332

File: Ukraine-la-Russie-reste-pr….jpg (155.11 KB, 1016x677) ImgOps

Прийди і візьми сам.
Прийди і вбий сам.
Прийди і стань за чим віриш.

 No.333

File: 1647864074265.jpg (8.01 KB, 267x241) ImgOps

>>332
Я вірю в комунізм.

 No.334

>>329
ну і вчьом он нєправ?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]