[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Hampa_Cannabis_sativa_L._(….jpg (6.48 MB, 5472x3648) ImgOps

 No.3519

Здоровенькі були! Хто знає україномовні майданчики для продажу всякого? Бо в telegram купувати зовсім не хочеться

 No.3520

Бажано з можливістю придбати щось міцніше трави) Якщо то буде *.onion сайт, буде просто шик :D Дякую

 No.3522

File: димохід.jpeg (26.84 KB, 474x314) ImgOps

>>3520
>щось міцніше трави)

Занюхни її димохід
Отримаєш класний прихід!

 No.3523

File: c8715165468aba2229d65e6cb3….jpg (9.83 KB, 300x166) ImgOps

Зачем вы делаете энергичные позы? Для чего вы встаете к камере задницей? Зачем вам это? СПАСИБО.

 No.3524

>>3522
щас вложусь весь, поплыву по течению твоих нервишек.. Неразглядно место повторите снова.

 No.3527

>>3519
>україномовні майданчики
Знайомий купляє закладки через сайт у клірнеті, але сайт кацапською. Там тебе мовний закон якби не захищає, ліл.

 No.3535

File: Песик.jpeg (133.42 KB, 1400x1000) ImgOps
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]