[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: logo6.png (92.03 KB, 500x300) ImgOps

 No.4132

Слава Україні! Накидайте всіх можливих упізнаваних масок УБК, і взагалі символів безосібності в Україні із древніх до сучасних часів. Вітаються навіть баяни по типу паперового пакета на голові. Бажано з історією виникнення

 No.4133

>>4132
>УБК
Не існує.

 No.4134

>>4133
Дивно, невже немає нічого такого що відрізняло б українського анона від москаля або француза? Хоча це навіть звучить парадоксально, бо сенс маски в тому, щоб стати таким як усі, а не виділятись на фоні інших

 No.4135

>>4134
>Дивно, невже немає нічого такого що відрізняло б українського анона від москаля або француза?

Незафоршеного? Нема, бо йому не дали шанс прорости форсери.

 No.4139

>>4135
Тож тоді пропоную накидати сюди варіантів, як можна було б закрити своє обличчя, показавши свою приналежність до УБК. Все що хоч якось пов'язано із закриттям обличчя, і культурою сучасної чи стародавньої України одночасно кидайте сюди

 No.4141

File: Museum_in_Ogrodzieniec_Cas….JPG (1.23 MB, 2304x3072) ImgOps

>>4139
>Все що хоч якось пов'язано із закриттям обличчя, і культурою сучасної чи стародавньої України одночасно кидайте сюди

 No.4149

File: 641929_Zamek_ Ogrodzieniec….JPG (161.22 KB, 800x1200) ImgOps

>>4141
Шариш! То може тоді так?

 No.4161

File: 311.jpg (124.91 KB, 1200x1600) ImgOps


 No.4162


 No.4163


 No.4172

>>4161
Nice girl, man! Де ще є таке?!

 No.4198

>>4172
На Луначі, в Торі.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]