[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 16472766869611.jpg (234.41 KB, 700x993) ImgOps

 No.415

Рєкуiстiруiу кнiгi по iзучєння украiнскоi мови. Сам нiчєго не знаiу, с чєво нужнау начати.

 No.416

>>415
Ти якою мовою розмвоялєш, опецьок? Й сам звідкиля?

 No.417

>>416
Не вiдаю якою, сам з колонїї.

 No.418

File: 16185626597491.jpg (73.69 KB, 510x387) ImgOps

Новйу межународйу йазика! Што ес Словио? Словио ес новйу межународйу йазика ктор разумийут чтирсто милион лудис на целойу земла. Словио можете употребит дла гворение со чтирсто милион славйу Лудис от Прага до Владивосток; от Санкт Петербург через Варшава до Варна; от Средземйу Морие и от Северйу Морие до Тихйу Океан. Словио имайт простйу, логикйу граматиа и Словио ес идеалйу йазика дла днесйу лудис. Учийте Словио тпер!

 No.419

>>418
Щьїто?

 No.421

Начні з сібя. Паслушай для начяла Падєрєв'янскава, что би разбадяжить свайо рузкомисліє, вілікій, блядь, і магучій, суканах, жидабєндєрєвскім нарєчієм. 3то паможит тібє, как би, єєєєєєє, ну ти понял міня, новєрноє, начні з сібія. А потім підпрутнявиш Дзен до розкішного рівня і будеш дивитися на все із розумінням. Та самая хуйня с онглєйскай ланджуаджей. Думай інгліш вордс, смотрі інгліш кантент і пєй чай па утрам.

А їщьо тібє магу посовієтовать виучіть олфавєт ормянскій ілі грузінскїій. І пітатся чітать ту мівіну. Для словіян єто вінас мозку к їбєніям, но встовля нехуйово, мать його в клімакс.

 No.422

>>418
Вьісунь з-под пальцев пєніс лукавьій!
Ірод ябучій твой мозк покоріл.
Вьіпей отвєрстієм рота атравьі,
Чшоб больще хуйнї тьі такой нє творіл!

 No.423

File: pony.jpg (92.81 KB, 1280x720) ImgOps

>>415
Дуолінґо цілком вистачить на початок.

Але ж ти англійської либонь не знаєш, то сиди жди грудня: https://ru.duolingo.com/course/uk/ru/Учить-украинский[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]