[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: завантаження.png (247.92 KB, 512x512) ImgOps

 No.4235

Я чайлдфрі і атеїст. Я не бухаю і не курю і тим паче не вживаю речовини. Хто тут що може про це сказати? Шукаю однодумців УЦТ.

 No.4236

File: 35719625_006_0854.jpg (252.66 KB, 853x1280) ImgOps

>>4235
>речовини
Навіть поживні?

 No.4237

>>4235
>Я не бухаю і не курю і тим паче не вживаю речовини

Я теж.

>чайлдфрі і атеїст


Дитину я хочу, принаймні одну. Проте щоб усе було сплановане, а не як орки розмножуються.

Ну й вірити в неіснування божественного не планую. Але звісно ж не християнин.

 No.4238

File: photo_2023-06-19_12-29-05.jpg (179.8 KB, 1200x802) ImgOps

Я планую розмножуватися, та й вірун я трохи. Але радий на борді бачити тверезу людину.

 No.4363

До мого народження нічого не було і після моєї смерті нічого не відбуватиметься. Так що я спокійно сприйму свою смерть.

 No.4364

>>4363
Та ні, ти житимеш у розтягненому на вічність пеклі, яке продукуватиме твоя згасаюча підсвідомість.

 No.4365

>>4364
>пеклі
Лол. Пекло. Мавпам розповіли шахраї і усілякого роду авантюристи про пекло і вони вірять в це. Вір у що хочеш. А я відчув що там нічого не відбувається, коли під час наркозу був досить швидкого.

 No.4366

File: Nothing.png (40.79 KB, 1876x1696) ImgOps

Уявити що таке ніщо неможливо, бо в нього немає кольору. Але нехай воно буде чорним.

 No.4367

>>4365
>А я відчув що там нічого не відбувається, коли під час наркозу був досить швидкого
Наркоз це просто сон. Ти ЛСД захавай.

 No.4368

File: tild3930-3030-4164-b132-31….gif (137.05 KB, 918x644) ImgOps

Навіщо тобі однодумці? Щоби дрочити один одному які ви невїбаться прогресивні? Так роблять пацреоти, лівачки, правачки… Коротше, вважаю таку діяльніть не конструктивною.

 No.4369

>>4368
>Щоби дрочити один одному які ви невїбаться прогресивні?
А нахуй же ще? Я от теж не курю, не п'ю, але мені якось похуй, чи роблять це інші.

 No.4370

File: Родина.jpeg (84.29 KB, 800x600) ImgOps

А я багатодітний батько-герой й вірун трохи. Бухаю, курю та вживаю речовини тощо. Хто тут що може про це сказати, м? Шукаю однодумців УЦТ, будемо їбати малюків разом!

 No.4371

>>4370
>будемо їбати малюків разом
Сам їби своїх потворних рагулих.

 No.4372

File: Ліл.jpeg (67.93 KB, 1080x810) ImgOps


 No.4373

File: DyGAnIrX0AEDFJb.jpeg (100.14 KB, 600x807) ImgOps

>>4370

Не хочу їбати малюків, але таких людей я неіронічно поважаю. Життя це чудово, навіть якщо батьки довбойоби.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]