[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: CutPaste_2023-06-23_22-40-….jpg (1.5 MB, 2448x3264) ImgOps

 No.4259

Сфотографуйте себе у реальності у вигляді анонімного персонажа. Подивимось скільки нас реальних таких. Фон теж бажано зафарбувати про всяк випадок.

 No.4269

File: Nomi_i189_0123.jpg (13.82 KB, 240x320) ImgOps


 No.4278

>>4259
ОП, ну а де дата на пруфі, бо без дати не те, зовсім не те!

 No.4280

>>4278
Ну треба ж хоч з чогось починати. Ти можеш й з датою сфотографуватися.

 No.4298

File: nastol.com.ua_368151.jpg (935.09 KB, 1920x1080) ImgOps

>>4280
Я про те що твій пруф не є пруфом, а лише картинка з інтернету, зроблена пів року тому! Розумієш про що я?

 No.4304

>>4278
>>4298
Пруф з датою буде потім! Обіцяю!

 No.4308

ad6e1b21077dcfe2a46a16cb19841c42ad6c2399
i2psnark

 No.4322

File: desktop-wallpaper-raining-….jpg (40.62 KB, 850x478) ImgOps

>>4304
Бачив таке в відгуках, де щиро писали що поюзають та напишуть відгук. Більше 80% клали хуй пізду на то шоб стримати своє слово.

 No.4783

Колись займуся напівосібним проектом. Але потім десь на вихідних. Або у вересні або 11 вересня. Точно, 11 вересня!

 No.4812

>>4278
Бля, потім з датою сфотографуюся! Тут що файли більше 3 МБ не приймаються? Комп починає косойобити і треба його потім перезавантажувати. Цей сайт приймає файли лімітом до 3 МБ?

 No.4818

Локації для напівосібного проекту є![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]