[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: aytq5rpwjk2tk1ccufcv.jpg (27.78 KB, 460x280) ImgOps

 No.4320

Дев'ячу, в мене виникла серйозна проблема.

Я - 17 літній кун, який нещодавно закінчив школу і здав (вірніше, завалив) НМТ.

Зараз я знаходжуся за кордоном. Поступити в українській вуз дистанційно не можу, оскільки в мене нема приписного (бо виїхав за кордон ще до свого 16 річчя).

Поступити в місцевий вуз можу (бо в країні мого знаходження є україномовні вузи), але це коштуватиме мені 900 € за рік - третину всього, що є в моїх батьків.

Поступити в Україні очно можу, але це буде коштувати 10 000 грн. за рік, і для цього, зрозуміло, прийдеться повернутися в Україну.

ПИТАННЯ: Повертатися в Україну, платити штраф, отримувати приписне та поступати очно за 10 000 грн?
Чи залишатися за кордоном і поступати в місцевий вуз за 900€ на рік?
Як ви вважаєте?

Р.S. Прошу вибачення, якщо написав незрозуміло.

 No.4321

>>4320
Забий хуй, найди якусь роботу. Тільки так щоб допомогу виплачували, як біженцю. Неофіційну якусь роботу.

 No.4326

>>4320
>Повертатися в Україну

Нізащо. Не будь ідіотом.

>поступати в місцевий вуз за 900€ на рік?


Дозволь зустрічне питання — на кого плануєш вступити? Якщо це якась нікчемна професія на кшталт лінгвіста, то краще не треба.

Якщо фах адекватний, то вступай, потім ти батькам ці гроші тим чи іншим чином повернеш.

По-третє, наскільки знаю, за неповнолітніх дають вищі виплати біженцям. Тож це має покрити частину. Якщо твої батьки типові українські жлоби, можеш їм так аргументувати.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]