[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 16082391630800.png (254.94 KB, 1600x900) ImgOps

 No.4434

Ну почему Украина не сдалась в марте 2022? Теперь из-за вас мы в железном занавесе.

 No.4435

File: _91408619_55df76d5-2245-41….jpg (54.51 KB, 976x850) ImgOps

та вже ж більше року як під завісою

 No.4436

>>4434
Ну чому Рашка не відкинула дебільний план напасти в лютому 2022? Через вашу дебільну владу тепер і ми, і ви за залізною завісою.

При тому ви могли виїхати ще кілька місяців по війні, а українці тільки кілька годин по війні. Хулі ниєш, треба було ворушитися.

 No.4437

>>4435
Даже кола теперь из ёбаного Казахстана завозится.
>>4436
Я ЭТОГО НЕ ХОТЕЛ!!! ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ПУТИНА!!!

 No.4439

>>4437
>Я ЭТОГО НЕ ХОТЕЛ!!! ПРОСТИТЕ МЕНЯ ЗА ПУТИНА!!!
Та я й не звинувачую, мені ж не треба лайки збирати від новоявлених русофобів, які ще вчора пісялися від «Сватів».

 No.4440

>>4434
Доктор Геббельс говорил - чисти зубы, детка.
Я про Зеленского скажу - он марионетка![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]