[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Suvora realnist.jpeg (125.4 KB, 826x903) ImgOps

 No.4499

Сувора дійсність.

 No.4501

>>4499
Лол.

 No.4503

>>4499
Двоїню.

Хоча дівчина з пікчі то нетиповий приклад рожевоголових фемо-ботів. Нормальні жінки хвилюються за чоловіків/хлопців/синів/братів і все розуміють.

 No.4520

>>4499
Це переробленый мем форчану.

 No.4523

>>4520
Те, що не кантактіка — це вже шалений культурний прогрес українців.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]