[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: CarterAndKingJazzingOrches….jpg (272.02 KB, 1024x739) ImgOps

 No.45[View All]

Нумо гей
58 replies and 49 images omitted.
+++
Open thread.

 No.1839

File: майстерня.jpg (634.29 KB, 761x900) ImgOps


 No.1840

File: 15053635653380.jpg (1.11 MB, 1200x1776) ImgOps


 No.1841

File: Hu Tao.jpg (7.24 MB, 3312x2677) ImgOps


 No.1842

File: Hu Tao.jpg (7.24 MB, 3312x2677) ImgOps


 No.1843

File: landscape.jpg (5.6 MB, 5736x3319) ImgOps


 No.1844

File: ocooke.gif (1.52 MB, 480x480) ImgOps


 No.1845

File: cool story.jpg (78.02 KB, 568x484) ImgOps


 No.1846

File: programming in jail.jpg (53.6 KB, 800x508) ImgOps


 No.1860

File: ClipboardImage.png (61.98 KB, 645x729) ImgOps

>ґардон.жпґ
>кул сторє.жпґ
>проґрамінґ ін жеїл.жпґ

 No.1868

File: IMG_20220930_170729_669_e_….jpg (102.66 KB, 816x816) ImgOps


 No.1893

File: 15600076766103.gif (479.54 KB, 493x342) ImgOps

>>1860
і це все на що ти спромігся? Наче знову до вигрбної ями потрапив, де люди бойовими картиночками спамлять

 No.2020

File: d62f2d3cf0a47b58a899d3405e….jpg (64.62 KB, 810x567) ImgOps


 No.2021

File: 1668540046.256335-.png (353.68 KB, 500x500) ImgOps


 No.2023

File: 1586103461.554269-.jpg (633.17 KB, 1212x846) ImgOps


 No.2024

File: 1623866494.033207-3.jpg (89.58 KB, 962x662) ImgOps


 No.2025

File: 1624292167.811308-.png (520.39 KB, 1255x711) ImgOps


 No.2026

File: 1641134309.317629-2.jpg (80.85 KB, 737x792) ImgOps


 No.2027

File: 1641133918.131477-.png (225.67 KB, 378x292) ImgOps


 No.2028

File: 1641133056.445389-4.jpg (39.5 KB, 1175x1002) ImgOps


 No.2029

File: 1641133424.029095-.png (241.03 KB, 1062x783) ImgOps


 No.2030

File: 1641134419.072542-.jpg (58.4 KB, 640x480) ImgOps


 No.2031

File: 1641132950.203554-2.png (381.76 KB, 512x288) ImgOps


 No.2032

File: 1641134309.317629-3.jpg (29.06 KB, 200x504) ImgOps


 No.2033

File: 1641133175.073869-2.png (675.31 KB, 1103x575) ImgOps


 No.2034

File: 1641132950.203554-.png (235.71 KB, 1000x1001) ImgOps


 No.2035

File: 1641133175.073869-3.jpg (23.37 KB, 400x375) ImgOps


 No.2036

File: 1641133424.029095-3.png (154.29 KB, 744x548) ImgOps


 No.2037

File: 1572968112.827605-.jpg (23.78 KB, 465x355) ImgOps


 No.2038

>>2031
О, це класний фільм.

 No.2041

File: 1668268525663117.jpg (3.69 MB, 3000x3000) ImgOps


 No.2044

File: 1668267780924990.png (410.53 KB, 988x934) ImgOps


 No.2047

>>2044
це брехня, c'шники не жиробаси
P.S. Прихильник паскаля:)

 No.2048

File: sky & ravens.jpg (269.31 KB, 1080x1350) ImgOps

Прийшов час реанімувати цю нитку.
Шановний аноніме, зроби собі чашку чаю і насолоджуйся

 No.2049

File: moscow.jpg (993.68 KB, 1920x824) ImgOps


 No.2050

File: tree & water.jpg (987.32 KB, 1920x1080) ImgOps


 No.2051

File: red.jpg (104.95 KB, 1080x1349) ImgOps


 No.2052

File: Carina Nebula.jpg (1.13 MB, 3600x2085) ImgOps


 No.2053

File: 14951345399212.jpg (366.46 KB, 1920x1080) ImgOps


 No.2054

File: city.png (28.31 KB, 1920x1080) ImgOps


 No.2055

File: 15613051382780.png (400.41 KB, 1280x720) ImgOps


 No.2056

File: Bixby Creek Bridge.jpg (5.83 MB, 3840x2400) ImgOps


 No.2057

File: american_beauty.png (1.13 MB, 1907x819) ImgOps


 No.2058

File: types of programmers.gif (3.91 MB, 550x366) ImgOps


 No.2059

File: cc50fb4f1d25a0288ce56a6638….jpg (3.54 MB, 2250x1200) ImgOps


 No.2060

File: goodday.png (3.19 MB, 1920x1080) ImgOps


 No.2061

File: sova.jpg (181.38 KB, 1920x1080) ImgOps


 No.2062

File: portal.png (4.77 MB, 2304x1664) ImgOps


 No.2064

>>2047
>паскаля
Шо це взагалі за мова, про яку говорять лише старі пердуни сисадміни.

 No.2108

>>2064
проста, лаконічна і зрозуміла.
Про неї зараз говорять тільки ті, в кого до біса олдскульні викладачі або ж олімпіадники(бо деякі задачі і рішення до них можна нагуглити тільки на паскалі)
Особисто в мене паскаль в мене викликає тільки приємні спогади:)

 No.2109

>>2108
Як скажеш, діду. Але я більше по функціональщині.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]