[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Tux.png (30.39 KB, 239x283) ImgOps

 No.4575

Привіт, місцеві анони! Дуже хотів би попросити у вас допомоги порадою, чи хоча би гайдом, по тому як створити свою особисту іміджборду, на що ставити, який двигун використовувати. Піднімати хочу на своєму пк в i2p мережі, операційка гну/лінукс. двигун vichan

 No.4577

>>4575
> Піднімати хочу на своєму пк в i2p мережі, операційка гну/лінукс. двигун vichan
Так ти вже відповів на своє ж питання. В чому проблема?

Вічан доволі просто встановлюється. Ґайд у доках актуальний: https://github.com/vichan-devel/vichan#installation

Втім можеш спробувати й інші рушії, наприклад, більш модерний lynxchan.

 No.4578

File: parasha.jpg (41.64 KB, 569x789) ImgOps

>Піднімати хочу на своєму пк в i2p
Будеш там пан-хазяїн, сеча у всі поля?
Такий трід вже існує - http://9ch.i2p/b/res/2782.html
Там тобі чи другому анончику вже запропонували, але він, чи ти, вирішив в одне рило пиляти парашу, щощ…

>Краще я створю борду один.

Створюй!
Коли буде готово - закликай! Будьмо срати разом!

 No.4587

>>4577
В мене проблема: коли я запускаю install.php в браузері то ніхуя не з'являється. Я щось не встановив, щось забув чи що?

 No.4588

>>4587
Ти все встановив, що тут зазначено?

https://github.com/vichan-devel/vichan#requirements

 No.4593

>>4588
Так

 No.4594

>>4593
Складно сказати. Ти на своєму домашньому компі це все пробуєш?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]