[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: d72.jpg (13.83 KB, 405x393) ImgOps

 No.4608

В мене думки, що за мною стежать.

 No.4609

>>4608 Я розкажу що ти дрочеш!

 No.4610


 No.4612

>>4609
Не треба…

 No.4617

>>4608
Може ти шизоїд

 No.4619

>>4617
Тоді вже параноїд.

 No.4620

>>4608
В силу моєї вузьколобості припускаю можуть бути дві причини чому в тебе мінливість, перша це тебе батьки карали за фігню з дитинства і в тебе на рівні рефлексів що тебе от от почнуть карати за якийсь проступок (я сам такий), друга це ти робиш щось дуже осуджуєче всіма у соціумі тому ти боїшся що про це хтось дізнається і психіка не витримує постійної напруги. Нє?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]