[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1691870496454822.jpg (59.79 KB, 1080x1080) ImgOps

 No.4649

Не хочу на старості ставати пенсоскотом, який живе на жебрацькі подачки від уряду. Тому потроху почав відкладати на всякі банки Монобанку. Небагато, скільки можу, але головне, що сформовується хоч якась подушка безпеки в цій непередбачуваній країні.

Друге діло, що збереження навіть у долярах зжирає інфляція, не кажу вже про срану гривню, яка скаче як не-москаль. Звичайний банківський депозит її всю не перекриє, а за доларові депозити там ще й драконові обмеження.

Тож цікавить, у що інвестує шановне панство? Стоки, крипта, нерухомість? Щось іще?


[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]