[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: DbCNeGUYUlQ.jpg (962.45 KB, 1536x2048) ImgOps

 No.4942

Дев'ятач, го іміджборд сходку у Львові у наступну неділю.
13:30 біля Опери (не львів'янин, інших орієнтирів не знаю).

 No.4943

(охуєнна у вас борда, аж дух перехватило, саме та атсосфера!)

 No.4946

жирогниди вчергове смоктанули

 No.4947

>>4942
Давай в Радехові, я до Радехова можу дизель поїздом доїхати, а до Львова - ні.

 No.4948

>саме та атсосфера!

А ти няшний?
Вадюха, ти?

 No.5014

>>4942
а все ж таки… АХУЄННИЙ РИСУНОК НА ШПАЛЕРАХ![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]