[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1692877876.582006-.png (65.29 KB, 213x255) ImgOps

 No.4954

Олег Петрович підорас

 No.4994

>>4954
Копровач це терористична організація. Їй жодна іміджборда не довіряє. Тому що маніяк-копровачівець у масці Олега Петровича вбиває на реальних сходках реальних людей, а так як йому це доступно то в цієї особи вже померлі батьки і він 30-річний маг-одинак якого ніхто не контролює і він офіційно ніде не працює взагалі а гроші має з підробіток, при цьому встигаючи по кілька разів на рік міняти комп. А ви думаєте люди жарти жартують коли кропивач жироблядачем називають? Усі безосібні це маніяки-вбивці УРЖ.

 No.4995

>>4994
Коли Олег Петрович у далекому 2007-му році всупив у Секту Свідків Єгови, він як чемний хлопчик чемно зарізав і вбив своїх кривдників гуляючи з білою собакою по парку без освітлення взимку і кров була на снігу, яку потім злизали бродячі собаки і коти. А уся міліція тоді займалася якоюсь справою про якогось Пукача і їм не до маніяків було. А ще "Дніпропетровських Молоточників" так званих Саєнка і його дружка тодішня влада у мирний час непогано так проїбала разом з міліцією, а мажори ці маніячні увесь Дніпропетровськ розлякали нахуй коли молотками забивали алкашів, наркоманів, бомжів, дітей, жінок і тварин та знімали ці дії на калькулятор динозаврів з пікселями. І це був ще мирний лайтовий час. Ні Бог, ні чорт не знає що можуть вчинити безосібні після війни! А там фантазій ціла шухляда з прихованими скелетами. Так що на Олега Петровича потрібно подати у розшук і заарештувати у Радехові або у місті Київ.

 No.4996

>>4954
Жиромиробляді смоктанули![Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]