[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1293693488820.jpg (177.31 KB, 550x600) ImgOps

 No.5603

Цікаво скіки тут є анонів окрім Експерта по Дурках і його віртуалів.
Ану дайте відповідь на просту анкету:
1 вік.
2 рідне місто (опціонально).
3 термін перебування на бордах (взагалі).
4 термін перебування на найнчані.
5 звідки дізнався про найнчан.

 No.5604

File: 1282385275492 (1).jpg (42.26 KB, 748x600) ImgOps

1. 27 lvl.
2. ZP City.
3. Зі Старого Учану і Демотиваторів Листопад 2015-2023.
4. термін перебування на найнчані - приблизно січень 2022 - зараз.
5. Дізнався про 9ch.site, коли здох ГіперУчан і там було купа посилань на цю імідборду.

 No.5613

>>5603
1. Пішов нахуй.
2. Пішов у піхву.
3. З Нового Учану та ще старого ГіперУчану. Перекотився сюди, як Учан приліг з кінцями, а про ГіперКуна й тиши немає.
4. Здох НовоУчан - перекатився сюди дотепер.
5. Дізнався про 9ch.site, коли здох ГіперУчан і там було купа посилань на цю імідборду.

 No.5621

File: LOL.jpg (38.45 KB, 350x403) ImgOps

1. 13 лет.
2. Москва.
3. Еще на том самом, мамка беременная камвхорила, пока я в пузике жил. Олды помнят, олды дрочили. Небось.
4. 2 часа.
5. Батя спам кинул по телетайпу.

Сеймы?

 No.5627

File: 1683301715269072.jpg (52.2 KB, 460x614) ImgOps

>>5603
Товаришу майор, гамуйте бусик, я ще строковик!

 No.5632


 No.5635

>>5603

1. Теж неповнолітній в душі та розумом. Трапую жорстоко по хардкору!
2. Чорна Церква Дніпродзджуоьндсджсьуок, блядь, не можу до цих пір вимовити!
3. Все так, аноне, все так.
4. З весни 2022 рідко заходив, з кінця торішнього жовтня майже щоденно.
5. Про цей дев'яч з луначика першої ітерації, звідки ж ще.

>>5621
Все так. Дівчаток вже пробував на смак? А хлопців? А тебе хлопчики чи дівчатка, м? Давай віртуватиме у діскорді? В мене піся коли стоїть, то так весело буває, хоч зацінити? І мамку бери. Їбатька теж. 1 проти 3! Хто перший еякулює, той виграв! В вас немає шансів, в мене передчасне сім'явипорскування, сука(

 No.5636

>>5603
1. 28 лвл.
2. Дніпропетровськ.
3. Грудень 2014 Старий Ясонівський Учан, Демотиватори - нині Дев'ятьчан, Нічан, Файнач ну і зрідка Копривач.
4. Лютий 2022 - зараз.
5. По посиланню в мертвому Гіперучані.

 No.5637


 No.5638

>>5603
1. kropyva.ch
2. kropyva.ch
3. kropyva.ch
4. kropyva.ch
5. kropyva.ch[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]