[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1234356.png (17.45 KB, 700x369) ImgOps

 No.5662

Чи правда що батько цієї борди він?

 No.5663

>>5662
Ні, це я батько цієї бірди.

 No.5665

Так, скоріш за все це він. Це окрема тема, ліл. Там багато лулзів тощо.

 No.5669

>>5665
Українські іміджборди завжди пишаються своїми батьками. Батько Ясон, Кун І Цин, Іскандер аль-Слободжані, Шуз\Оротандр - усі ці титани безосібного духу навічно вписані в інтернет-історію українців.

 No.5673

File: 0.jpg (8.97 KB, 250x200) ImgOps

>>5669
>Оротандр
Це не титан. Це дурник-популіст, який усіх заблокував а потім перетворив Кропиву у концтабір-сральник!

 No.5675

>>5673
Дуже скоро Олександр Сергійович Малютін стане Вічним Президентом Росії. От побачите!

 No.5676

File: 1698216541.80978-2.png (59.69 KB, 188x255) ImgOps

Слава Кропиві! Смерть зрадойобам!

 No.6314

>>5669
>Шуз\Оротандр
Чому так багато помилок в слові Жироблядатр?[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]