[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: Death.png (311.08 KB, 1876x1696) ImgOps

 No.5779

Сон без сновидінь. Немає ні покарань, ні похвали. Не існує ні добра, ні зла. Немає нічого. Ніщо до народження і Ніщо після життя. Рано чи пізно ми всі там будемо!

 No.5969

>>5779
Так воно і є а не єврейські або муслімські казочки про вигаданого мужика в небі.

 No.5970

>>5779
Сміливі твердження.
Приймемо на віру, адже доведення їм ти, звичайно, полінився принести.
Заспокоюй себе дальше.

 No.5971

File: ClipboardImage.png (4.71 MB, 1920x1080) ImgOps

>>5779
Хз, Адвайта-Веданта стверджує, що протилежності суть одне протилежності існують лише як абстракції в людському розумі, отже, Ніщо є Всім. А Все є Частиною. Відтак після смерті ти перероджуєшся у Частину, яка водночас є Цілим.

 No.5977

>>5971
але ж наша свідомість має початок і фінал і зникнення її значить що ми нічого не будемо відчувати і нічого не будемо думати - а це і є для індивіда - смерть.

 No.5978

File: 16874394307990.jpg (152.94 KB, 960x1280) ImgOps

>>5971
Шо адвайта хуйня, шо веданта хуйня. Нехуй розділяти хуйню.

 No.5993

>>5977
>але ж наша свідомість має початок і фінал
За адвайтою початок і кінець це одно, а двоїстість це ілюзія.

>>5978
Ти з єбаного втік чи шо?

 No.5994

>>5993
>За адвайтою початок і кінець це одно, а двоїстість це ілюзія.
Тільки якогось хуя, гівно вивалюється в тебе зі сраки в одну сторону, а не залазить туди самотужки. Палкою тебе треба по пустій головешці переїбати, бо зле медитуєш, адвайтіст хрєнов!
>Ти з єбаного втік чи шо?
Нє. В моєму почтенному віці такі рагульські скотобази й згадувати нєхрєн - то гівно для прищавих підлітків, котрі жизні не нюхали.

 No.5995

>>5994
>Тільки якогось хуя, гівно вивалюється в тебе зі сраки в одну сторону, а не залазить туди самотужки
А якщо спуститися на рівень атома, то як вже визначиш, де какаха вилазить, а де їжа залазить. Атоми однакові, система координат інша.

 No.5997

>>5995
Шановні це ніяк не наближає нас до розуміння - де закінчується свідомість і починається смерть кожної окремої людини.

 No.5999

>>5997
Певно чіткої межі нема. Імовірно, людина, яка померла, спершу цього й не усвідомлює прямо як уві сні, а живе в образах утворюваних згасаючим мозком.

 No.6002

File: gcs.jpg (53.81 KB, 735x503) ImgOps

>>5995
>А якщо спуститися на рівень атома,
То гівно б тунелювало і було нелокалізованим, а срака поставала б потенціальним бар'єром.
Не викрутишся.
От коли просвітлишся до того, шоб срати атомами, молекулами чи іншими мікроскопічними хрєнями, та хоч шматками Бозе-конденсату, де домінують квантові ефекти, тоді такі відмазки й прокануватимуть.
А поки шо среш ти звичайним, локалізованим макроскопічним лайном. І вилазить воно з тебе в одну сторону.
От зумієш інакше, тоді й буде про шо з тобою говорити.

>>5997
>>5999
Ну й набралося же вас, філософствуючих словоблудів! На, рахуй від тостера!
Навіть сраний тостер і то більше просвітлений аніж ті ваші адвайтісти-крішнаїти та інші вонючі індуси!

 No.6004

>>6002
А як там у тебе з досвідом смерті?

 No.6005

>>6004
Альо, ку-ку! Ти тут з духами усопших переписуєшся?
Чи тіпа до відсутності емпірики вирішив доїбатись?
Мені і так харашо. Ну а ти можеш спробувати - потім розкажеш шо і як.
З досвідом солідніше звучатиме. Можеш навіть ше й сертифікат потім собі видрукувати, в рамочку повісити.
Як збереш аудиторію, можна книжки їбашити - стресована худоба таке хаває прицмокуючи.
У-у-у!!! Просвітленці хрєнові!

 No.6006

>>6005
Дрючком по голові, цьому поважному недо-просвітленому.

 No.6007

>>6006
Вот коли даш, тоді й бздітимеш)))
А то ви на словах адвайтісти-зенбудісти дохуя просвітлені всі, про високі матерії язиком теліпаєте, досвід смерті бля, абсолютна ілюзорність кармічної двоїстості веданти-хуянти і ше якась хуйня з харекрішна.
А на ділі жрете якісь вонючі чіпси з АТБ, гигикаєте як коні, срете теж вонюче, сците хворобливими сцяками кольору фанти та й штани сракою без діла протираєте в тих своїх їбанутих позах.
Теж мені знайлися, високодуховні просвітленці дохуя.
І вопше вот, по жизні ви мені не подобаєтесь.

 No.6011

>>6007
>А на ділі жрете якісь вонючі чіпси з АТБ, гигикаєте як коні, срете теж вонюче, сците хворобливими сцяками кольору фанти та й штани сракою без діла протираєте в тих своїх їбанутих позах
Наче щось погане двоїсте.

>Теж мені знайлися, високодуховні просвітленці дохуя

Цікаво, який у тебе образ «просвітленців»? З коміксів чи фільмів фентезі?

 No.6012

>>6011
>Цікаво, який у тебе образ «просвітленців»
Все тобі кортить, все тобі цікаво. Молодий ще.
Свій давай, якшо такий розумний.
Я на то може і подивлюся, а може і нє.
Ну а ти подякуєш за таку чудову можливість поділитися.

 No.6039

>>5779
Ну як там?

 No.6055

>>6039
Ніштяк.

 No.6057

>>6039
Мене не впіймають руками. Бо я ніде. А добре чи це погано вирішуватимуть вже якось без мене.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]