[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: bp.jpeg (87.72 KB, 620x822) ImgOps

 No.589

Анон, ти куриш? Якщо так, то що і скільки? Збираєшься кинути?

 No.590

Так.

Ну, якщо не кину курити, то продовжу курити.

 No.591

File: drugdealer_feature.jpg (99.23 KB, 1287x862) ImgOps

>>589
Курив тютюн, коли був юний і дурний. Пробував кинути кілька разів, але виходило як у Марка Твена. Зрештою прочитав Алена Кара і перестав курити. Хай НЛП, хай інфоциганщина, але допомогло.

Курив також травку, коли був юний. Непоганий спосіб розважитися для малолітки, але дропнув, бо накурений спосіб життя зробився нудним.

Мав ще експерименти покурити типу ефедрину чи амфетаміну, але то дурниці, не робіть такого.

 No.592

>>589
Ні.

 No.593

>>589
Ні, ненавиджу палити.

Взагалі не спілкуюсь з дівками, які палять.

 No.595

>>593
>Взагалі не спілкуюсь з дівками

Може так? інцел

 No.596

>>593
Взагалі з дівками не спілкуюсь.

 No.597

>>595
А ви?

 No.598

>>596
Шана.

 No.599

>>597
Мушу спілкуватися з дружиною іноді, бо живемо разом.

 No.600

>>599
А кинути не пробував?

 No.601

>>599
А ти не боїшся стати імпотентом чи захворіти на рак? Кидай цю погану звичку. Сам одружився рано, щоб перед старшаками понтонутися, але потім одумався і кинув. Став легше дихати, сил побільшало, здоров'я покращилося. Особливо подобається те, що похмілля простіше проходить.

 No.603

File: 1656499765082.jpg (139.04 KB, 670x701) ImgOps

>>601
Мені норм, головне робити розвантажувальні дні.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]