[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: slowpoke-original.png (83.65 KB, 1920x1080) ImgOps

 No.621

Хто адмін цієї борди?

 No.622

>>621
Куні-Цин! Це філіал найвеличнішої української борди усього часу - ГіперНеоУчану.

 No.623

>>621
Верхновний бордокоманувач Борислав Слива

 No.628

File: hyp-19517.png (152.37 KB, 1547x615) ImgOps

>>622
>найвеличнішої української борди усього часу - ГіперНеоУчану
You will never be a woman anonymous.

 No.629

File: Screenshot from 2022-07-02….png (67.87 KB, 1377x516) ImgOps


 No.630

>>628
Не розумію на технічній. Пояни, що то таке і чим загрожує?

 No.631

>>630
Коли тебе трекають всякі рагулі, то ти не анонімний.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Конфіденційність_в_Інтернеті

 No.632

>>631
Типу хтось кинув картинку, я на неъ нажав і видав всім своє ip?

 No.633

>>632
Типу сторонні особи знають кожен твій крок на тій борді та зможуть ідентифікувати твою особу в разі потреби.

 No.634

А по чому це детектиться?
>>633

 No.635

File: 283809513_5074541482598942….jpg (594.3 KB, 1324x2048) ImgOps

>>634
Куки, цифрові відбитки пристроїв. Почитай статтю на вікі хоча б.

 No.637

>>635
Прочитав. Нічого не зрозумів.

 No.665

File: я і бабушки.jpg (172.41 KB, 1080x1048) ImgOps

>Хто адмін цієї борди?

Сергій Сашук

 No.686

>>621
Оротандр. Це Олександр Малютін зробив спеціальну борду для всіх забанених жиромирців, дав їм другий шанс.

 No.772

>>621
Цю борду запиляв Павло Ряполов, бо йому набридло їбатися з Джавою.

 No.790

>>637
Він і сам не розуміє. Довбограй думає, що будь-який контент з інших сайтів на сторінці - це трекер, і це в довбограйній голові якось змішалося з куками, фінгерпрінтінгом, аннунаками, Аллахом.
На Гіперучані ніколи не було жодних трекерів.
т. гіперкун

 No.793

>>790
>ґуґл-аналітика не трекер
Товсто.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]