[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: IMG_20231119_112321_187.jpg (91.6 KB, 960x640) ImgOps

 No.6348

Добрий день, 9ch! Можливо я тупий і не зміг знайти трід на цю тему, але чому би не почати спілкування на тему ретро геймінгу?
Особисто для иене він почався з Earthbound, і ця гра назавжди буде в моєму сердці.
А з чого почалось у вас? Розповідайте:3

 No.6350

>>6348
Треба було шукати в розділі «Відеоігри».

>>>/v/132

 No.6353

>>6350
Дякую:D[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]