[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1690218069856535.png (295.99 KB, 750x650) ImgOps

 No.6390

Чого вам не вистачає на іміджбордах?

Яких дискусій? Якого контенту? Якої тематики?
Яких фіч?

 No.6393

>Чого вам не вистачає на іміджбордах?
Того хлопця, що постуєть тут посилання на цибульнові сайти. Я загубив паперчика із лінками, а тут вже потерли усі його пости…
Давайте зробимо окремий трід, де він зможе ці лінки щодня постувати, м? Мій улюблений, це там де він хакером працює, ще кардінгом теж, фейсбук, торбоксинг, хостес тощо.

>Яких дискусій?

Про підорів.

>Якого контенту?

Про підорів.

>Якої тематики?

Про підорів.

>Яких фіч?

Підорських.

 No.6394

>>6393
>Того хлопця, що постуєть тут посилання на цибульнові сайти
Не хвилюйся, він ще запостить.

>Про підорів

Для тебе є цілий розділ >>>/lgbt/

 No.6395

File: Trump.jpg (353.68 KB, 3209x2138) ImgOps

>>6393
>Чого вам не вистачає на іміджбордах?
Чи можна спілкуватись тут у розділі /pol/ лише англійською мовою? Наприклад створювати треди і пости на англійській мові. Так ми станемо ще більш відокремленішими і автономнішими від наших іміджбордових сусідніх т.зв "партнерів" і врешті решт покинемо їхній "єдиний іміджбордовий марафон" та будемо самі по собі.

 No.6397

Як іміджборда ставиться англійської або латинки у всіх розділах?

 No.6399

>>6390
Я хотів би чогось сучаснішого за дизайн гостьовухи з 2000-их.

Блядь, ну можна хоча би лейаут відцентрувати і шрифт збільшити. Я вже не кажу про інші зручності сучасних сайтів.

 No.6401

>>6395
>Чи можна спілкуватись тут у розділі /pol/ лише англійською мовою?
Спробуй. Подивимося, що з того буде.

Скоріш за все нічого, модери тебе не чіпатимуть, але ніхто і не відповідатиме, бо ліньки згадувати англіцьку.

>>6397
>латинки
З цим так само, думаю.

 No.6411

File: m7mk6fJpHF1qcf2rso8.jpg (57.27 KB, 1280x693) ImgOps

>>6390
>Чого вам не вистачає на іміджбордах?
Якова 2:1-25
Любі брати і сестри мої, тримайтеся віри в нашого славного Господа Ісуса Христа. Не ставтеся до одних людей краще, ніж до інших. Скажімо, прийдуть на ваше зібрання людина в гарному вбранні та з золотим перснем і бідна людина у зношеному одязі. Якщо ви виявите особливу увагу тому, хто в пишному вбранні і скажете: «Сідай тут, на гарному місці», а до бідного: «Стій там» або «Сідай біля ніг моїх», — чи не є свідченням того, що ви поділяєте людей на більш і менш важливих? Таким чином, ви стаєте непобожним суддею з лихими думками. Слухайте ж, любі брати і сестри мої! Чи не вибрав Бог бідних цього світу бути багатими вірою й спадкоємцями Царства, яке Бог обіцяв тим, хто любить Його? А ви зневажили убогих! Та хіба ж не багаті пригноблюють вас? Хіба не вони тягнуть вас до суду? І хіба не вони паплюжать добре ім’я Христа, котре було дано вам? Якщо ви справді виконуєте царський Закон, що записаний у Святому Писанні: «Люби ближнього свого, як себе самого», — то чините праведно.
>>6393
У того криптопідора теж норм зауваження.

 No.6417

>>6411
Христокуколд не людина.

 No.6421

File: images.jpeg (8.99 KB, 259x194) ImgOps

>>6417
Їбать ти бідна хіккота у зношеному одязі!

 No.6423

File: game.png (643.12 KB, 685x457) ImgOps

>>6421
Але ж я хікота-наносек у брендових лахах.

 No.6425

Хочу дошку по темі паранормального-містики-теорій змов-магії.

>>6399
А мені навпаки старомодний топорний дизайн по кайфу.

 No.6426

>>6425
>Хочу дошку по темі … магії.

Таку? >>>/m/

 No.6436

Не хватает раздела, посвященного истории.

Так как люди, не знающие своей истории становятся мусором, который ветер гоняет куда ему хочется…

 No.6447

>>6436
Заноси свои треды в /pol/. Нахер нам 100 мёртвых разделов если есть активных 16 разделов? Можно конечно добавить раздел /x/ - паранормальное и /m/ - магия. Но аудитории пока недостаточно. Мы должны хотя-бы возрасти в анононаселении до аудитории 4chan тогда и можно будет про что-то говорить. Мы слишком маленькие по размерам сейчас!

 No.6449

>>6436
Люди, які не знають своєї істторії, стають емігрантами-мільйонерами в Америці.

 No.6450

>>6449
кек, ти це кожного вечора собі повторюєш як мантру?

 No.6451

>>6450
Кожен вечір кекаю тобі в ротик.

 No.6452

>>6447
Найнчую, т.зв. історія, яку вивчають у школах і за якую ратує кекун, все одно на 99% політична історія.

 No.6453

>>6452
Не тільки політично зручна, але й ідеологічно - для виховання ідеальних холопів, які жеруть лайно та прицмакують.
В межах новітньої історії ніхто тобі не розповість ні про змову картелю Феба, ні про реальну ситуацію в міжнародних відносинах, ні про нерівності в суспільстві, проблемність правових статусів, зарплатне рабство та розриви індексу Джині, ні про массову ідеологічну обробку тією ж сраною історією.

 No.6470

>>6447

Попробовал. Номер зачетный, кстати, получился:

https://9ch.site/pol/res/11111.html[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]