[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: peak1.jpg (81 KB, 798x541) ImgOps

 No.689

З якого віку циганки починають займатися проституцією?

 No.691

>>689
12-13

 No.692

>>691
Фу, надто старі.

 No.699

File: dora-the-gypsy.jpg (146.43 KB, 1080x1224) ImgOps

Ммм, солодка!

 No.700

>>699
Занадто стара. Кидай поменше.

 No.701

>>700
Тобі навіть ця не дозволить влаштувати з нею чпокі-чпокі.

 No.702

>>701
А мені вона треба? Виглядає як лярва.

 No.704

>>702
Ну то виходить, що тобі навіть лярва відмовить у чпокі-чпокі. Сумно за тебе.

 No.705

>>704
Так ні, почекай. Відмова відбувається тільки тоді, коли ти щось пропонуєш - не доти. Якщо ти нічого не пропонуєш і свідомо відмовляєшся від цього зі своїх принципів (як от релігіозний, наприклад), то ти кращий.

От і все, панове. Запам'ятайте житейську мудрість: всі жігнки шльондри, а отже - зло.

 No.706

>>705
А як же мама і бабуся?

 No.707

>>706
То святе, але не для кожного.

Бо в когось є як і погана мама, так і погана бабуся(типу дуже погана, наприклад вбила твого брата), тоді вони автоматично стають такими самими лярвами.

 No.717

File: 1656995180821.webm (1.06 MB, 360x640) ImgOps

>>705
>всі жігнки шльондри, а отже - зло
Не смоктав - не мужик.

 No.1493

коли їм починає набридати їх циганський татусь

 No.1583

>>1493
Він їм також платить?

 No.1620

>>1583
також дурить:)[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]