[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: ClipboardImage.png (590.59 KB, 1112x960) ImgOps

 No.6983

Білак Михайло Русланов
20.03.2006
+380 (68) 275 19 50 @Guffi_2
Проживає в Києві, вул. Кадетський гай
inst: deputat21_

Поліз без дозволу до чотирнадцяти літньої дівчинки в труси. Хто зустріне, можете навяляти любителю дітей.

 No.6984

>>6983
Не твоя особиста армія, кацап.

 No.6987

>>6984
Лол, чому кацап?

>>6983
>Поліз без дозволу
Пруфів не буде?

>чотирнадцяти літньої дівчинки

У такому віці це вже не дівчинка. А йому лише 18. Різниця 18-14=4 допускається законом.

 No.6988

>літньої дівчинки
Любитель гілф?

 No.6989


А якщо з дозволом поліз би то норм було б?

 No.6990

>>6989
Насильства (примусу) нема. Закон не порушено. В чому проблема?

 No.6992

ОП - прутень та гівно. Українські дівчата - це шльондри і їбаний скам, який сам з 12 років хапається за нігерський хуй, поки ти вмираєш в грязюці під обстрілами сруських підорів. Сажі треду.

 No.6993

>>6983
Это протык твой? Не дал тебе, вот и бесишься?

 No.7001

Оооо! Деанон якоїсь ноунеймової чупакабри!
Хто б міг подумати?
Кого б це їбало?
Як страшно жить…[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]