[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 1706693200.72512-.png (301.68 KB, 976x850) ImgOps

 No.7002

Кропивач кращий за лайнач (9ч)

 No.7003

>>7002
Всім поїбати! А тепер сідай за стіл перемовин і мир буде на наших умовах. Ми будемо вимагати усе що ми захочемо. 1 вимога: свобода слова. 2 вимога: усі жиробляді покидають сайт Жироблядач негайно і на їхнє місце приходять Анонімуси - кращі сини і прутнєдівки іміджбордового суспільства. 3 вимога: Кропивацька Народна Демократична Республіка це суверенна держава на місці ваших старих руїн.

 No.7004

File: 1708620663.07544-.png (578.04 KB, 1024x768) ImgOps

>>7002
Ні, навпаки. Це 9сh кращий за Копроворовач.

 No.7008

File: kiefer-maine-coon-cat-3.jpeg (99.82 KB, 750x938) ImgOps

>>7003
>2 вимога: усі жиробляді покидають сайт Жироблядач негайно і на їхнє місце приходять Анонімуси - кращі сини і прутнєдівки іміджбордового суспільства.
>3 вимога: Кропивацька Народна Демократична Республіка це суверенна держава на місці ваших старих руїн.
Підтримую тейк. Норм вайб. Флексим, котани!

 No.7009

File: 2ec009802f33c79d27a865df8….jpeg (694.04 KB, 1280x1812) ImgOps

>>7002
бились два гівна, боротьба була рівна

 No.7011

File: 1707062628241.png (41.87 KB, 550x750) ImgOps

>>7002
Ти зробив безглуздий допис на "ворожому" сайті. А міг би взагалі нічого не дописувати. А значить своїм дописом ти зробив краще для "ворожого" сайту і випустив свій пар.

 No.7012

>>7002
І все таки я змушений визнати як пересічний Анонімус. Вайпом ви на цьому сайті нормально так усе рознесли! Перед цим ваші безосібні спермосібні усе розвідалии, передивилися і перевірили. І чесно кажучі ви мерзенні суки! Вашу кропиднацьку парашу і пальцем чіпати не можна бо ви особи блакитної крові а на усі інші іміджборди починаєте вже вийобуватися. Я гарантую вам жироблядські підораси що ви усі помрете від голоду і ніхто окрім дрочерів на вашу помийку більше не піде. Закликаю усіх котів, вахойобів і інших небайдужих анонімних користувачів покидати ту територію жиромирокопроблядських довбойобів.

 No.7017

>>7009
Кінчив на пік.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]