[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: 16574677868430.jpg (212.68 KB, 1280x853) ImgOps

 No.711

Первая Украинская борда где можно говорить по русски? Неужели?

 No.713

нєт!

 No.715

>>711
Ти, звичайно, можеш спілкуватись на свинособачій. Але тоді не дивуйся, що тебе всі нахуй посилати будуть.
До речі, іди нахуй.

 No.716

Хіба перша? А як же неборд і файнач?

 No.722

>>711
Оце русняве їбало таке. Аж верне від таких жінок це піздєц я охуїв

 No.724

>>722
Що ти там тямиш у жінках? Кацапки добре смокчуть, з заковтом, і люблять, коли до них ставляться як до шльондр. А це багатьох чоловікам подобається..[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]