[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: photo_2022-07-09_15-25-50.jpg (49.44 KB, 828x844) ImgOps

 No.737

Значить розділи про магію і лгбт є, а музику нахуй треба. Ви не охуїли, панове?

 No.738

Резервую цей тред для постингу треків і їх обговорення
https://www.youtube.com/watch?v=2ymizNTgMYg&ab_channel=FlightlessRecords

 No.739

File: photo33-3462846065.jpg (42.58 KB, 600x399) ImgOps

>>737
А як назвати дошку? /mu/?

 No.740

>>739
Так

 No.741

File: lord-jesus-christ.gif (985.38 KB, 266x400) ImgOps

От суки, магію додали. Справді невиправні невминяємі уїбани

 No.742

>>741
Амено доміно доріме
Інтеріно мандаріно доріме
Підаре підаре лятіре
Амено
мандаре

 No.754


 No.756

>>754
Їбать. Оперативно. Бірда на чому написана, джанґо?

 No.757

>>756
Хуянго. У футері все вказано.

 No.758

>>757
А, пехапе

 No.759

File: ruby-vs-c.png (264.31 KB, 1280x720) ImgOps

>>758
Так, а втім яка різниця.

 No.760

>>759
Та нема. Просто поцікавився. Кропивач на Джанзі запиляний, тому думав що ця бірда теж. До речі, на індексі не видно розділу

 No.761

>>760
>на індексі
Це головна? Спробуй Ктрл+Ф5, щоб кеш оновити.

 No.762

>>761
Та, все ок тепер

 No.763

File: 1656983740390.jpg (161.21 KB, 1080x1349) ImgOps


 No.764

>>763
Це бокся?

 No.765

File: 1656982504577.jpg (28.68 KB, 528x383) ImgOps

>>764
Нє, якась інша шльондра.

 No.769
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / o / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / about ]