[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: image.png (1.35 MB, 2399x1350) ImgOps

 No.7546

Чому в радянський історіографії казали «татаро-монгольська навала», якщо завойовниками були монголи?

Защо татарчуків приписали?

 No.7547

>>7546
0. Якомусь начитаному довбойобу-академіку так здалось
1. По приколу
2. Шоб не розслаблялись
3. Шоб страшніше звучало
4. Шоб нащадкам татар і монгол претензії висувати і ті не дуже бухтіли

А шо, хіба не похуй?
Чи до когось ше не дійшло, шо ті всі охуєнні історії можна до сраки собі засунути і ПИШАТИСЬ?

 No.7568

Нидерланды - западло, швеция на хуй похожа, фины, скандинавы - тоже, немец наших убивал, Францию петух ебал, на Дунае венгры срали, чехославы хуй сосали, итальянец пидор был, белоруссы - коммунисты, россиянин Крым спиздил.[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]