[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


 No.7887

Безосе, чи варто зайнятися землеробством? Чи варте становлення агрономом та фермером? Які з цього плюси та чи є наслідки такого типу життя?

 No.7890

>>7887
>Безосе
Не думаю, що Джефф тобі тут відповість.

 No.7891

File: 169118191016-b.jpg (11.81 KB, 200x200) ImgOps

>>7890
Жаль

 No.7892

File: ClipboardImage.png (269.51 KB, 1376x951) ImgOps

>>7891
Він же все одно не аграрій.

 No.7923

>>7887
Заки та їбуча катавасія з війною і скаженою друкарською машинкою юстиції - не дуже.
Однак при всіх інших рівних - затія хороша, землю прикупити, устаткування оцінити, P&L та бізнес план прикинути можна, й так сидиш і хуйньою маєшся.
Ну але також і про диверсифікацію подумай, бо півроку на відбиття інвестицій - то не швидкі гроші, а аграрка має свої ризики, тим більш в часи невизначеності.
Маєш конкретніші питання - давай, але хоть трохи скоуп підшліфуй.

 No.7924

жаль, что далеко не всё по

 No.7925

File: doctos.png (41.54 KB, 601x726) ImgOps

жаль, что далеко не всё поймут

 No.7936

File: doctoros.png (202.59 KB, 300x300) ImgOps

>>7925
А я понял[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / meta / about ]