[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]

/b/ - Базгранина

Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)
[Return] [Go to bottom] [Catalog]


File: kareha.png (196 B, 16x16) ImgOps

 No.859

Я ненавиджу іміджборди.

Є текстоборди, де можна поговорити ріднесенкою-преріднесенькою солов'їною ненечко-мовонькою?

 No.876

>>859
Нема. Колись була одна, здається, експеримент Ясона, проте вже давно ґиґнула. Архів зберігся досьогодні: https://nbb.neocities.org пустка в тредах і форсед мем в основі концепції як бачимо.

Втім, ніщо не заважає підняти свою, Kareha доволі простий скрипт, доволі простою мовою.

 No.1048

Текстоборди, а з ними і їхня «покращена» версія іміджборди — це по суті еволюція такого відомого всім олдфагам типу веб-сторінок як гостьовухи.

Коли сайти були переважно статичні, гостьовухи були саме тим передвісником т.зв. web 2.0, де пересічні користувачі світового павутиння могли срати user-generated content-ом.

Навіть анонімність — це не унікальна риса текстових дошок, деякі гостьовухи давнини з діда-прадіда давали змогу дописувати не вказуючи імені.

 No.1091


 No.1100

File: Chan-sites-family-tree.png (5.09 MB, 10000x7735) ImgOps

Серйозний бізнес, ліл.

 No.1114

File: james-joyce-3.jpg (83.9 KB, 948x1264) ImgOps

Секретний розділ: >>>/text/

 No.1148

File: ClipboardImage.png (179.65 KB, 983x1084) ImgOps

Япошки доволі милі на своїх текстобордах.

 No.1443

>>1148
сорі але ти максимально дебільно себе виставив судячи з скріну

 No.1444

>>1443
Авжеж, хай знають, які українці дебіли.

 No.1450

>>1114
Not Found

>The requested URL was not found on this server.

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at 9ch.site Port 443
пішов нахуй лооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооол

 No.1451

>>1450
Перейменовано ж. >>>/dis/

 No.1452

>>1450
>>1451

Лііііііііііііііііііііііііііііїїїїїїїїїїіїіїіїіїіїіїіїїїїіііїїїїїііл!

 No.1453

>>1452
:-**

 No.3159

Наче непогана молода текстборда: https://textbunker.net[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ home / recent / all ] [ b / dis / pol ] [ a / c / e / fa / g / lgbt / m / mu / p / re / v / w / we ] [ rss / tor / i2p / about ]